Nowy Dowódca WOT 07.05.2024

Meldunkiem o gotowości do uroczystego apelu oraz podniesieniem Flagi Wojsk Obrony Terytorialnej na placu apelowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, 7 maja o godz. 08:00, rozpoczęły się uroczystości, podczas których odczytano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyznaczenia gen. bryg. dr. Krzysztofa Stańczyka na Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystości brał udział dziekan WOT, a jednocześnie proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu ks. kan. płk Radosław Michnowski.

Generał Brygady dr Krzysztof Stańczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, obecnie realizuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Służbę rozpoczął w 1994 roku w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego w Braniewie. Następnie służył w 6. Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Od 2007 roku związany był z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a od 2011 r. z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. 

Pan Generał uczestniczył w pięciu misjach poza granicami kraju. Jego szlak bojowy wiódł przez Syrię, Irak po Afganistan. Zagraniczne misje, „były dla obecnego szefa WOT lekcją dowodzenia, ale pokazały też, jak wiele można osiągnąć dzięki budowaniu dobrych relacji z lokalną społecznością, w tak trudnej rzeczywistości, jaką jest wojna”. Z Wojskami Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Stańczyk związany był od 2017 roku, od początku ich formowania. W 2017 r. pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku Szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. Następnie, od 2018 roku został wyznaczony do utworzenia 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i jej batalionów. Obowiązki dowódcy 8. Brygady pełnił do roku 2023. Z dniem 11 września 2023 objął stanowisko I Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, awansowany 9 listopada 2023 roku na stopień generała brygady.  W związku z awansem poprzedniego dowódcy WOT, Wiesława Kukuły, gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk od października 2023 czasowo pełnił obowiązki Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

tekst: st. chor. Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka, foto: kpr. Wioletta Wolska