Odprawa księży Terytorialnej Służby Wojskowej 25-27.06.2024

W dniach 25 – 27 czerwca 2024 roku w Zegrzu odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa oraz szkolenie księży Terytorialnej Służby Wojskowej z batalionów rozlokowanych w całej Polsce. Pierwszego dnia księża po zakwaterowaniu się w internacie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, apelu ewidencyjnym i pobraniu zestawów żywnościowych na kolejny dzień przeszli do kościoła garnizonowego w Zegrzu, gdzie koncelebrowali Mszy św. na rozpoczęcie odprawy, której przewodniczył dziekan WOT ks. płk Radosław Michnowski. Po Mszy św. księża zapoznali się z planem trzy dniowej odprawy oraz zostały poruszone sprawy bieżące.
Drugi dzień odprawy rozpoczął się od porannego rozruchu fizycznego prowadzonego przez Panią Instruktor ze Szkoły Podoficerskiej SONDA. O godz. 09:00 księża pobrali kamizelki taktyczne z wkładami balistycznymi ze Szkoły Podoficerskiej i w kolumnie marszowej wyruszyli na Pas Ćwiczeń Taktycznych Skubianka, gdzie przystąpili do ćwiczenia poligonowego prowadzonym przez Instruktorów SP SONDA z survivalu, terenoznawstwa, pracy manualnej na broni (paintball), medycyny pola walki oraz taktyki walki w okopach. Po siedmiogodzinnym szkoleniu w wysokich temperaturach, który nam towarzyszył księża spotkali się z Dowódcą WOT gen. bryg. Krzysztofem Stańczykiem oraz przybyłym na nasze szkolenie Biskupem Polowym Wiesławem Lechowiczem.
Była to okazja, by gen bryg. Krzysztof Stańczyk podziękował kapelanom za służbę nie tylko w jednostkach czy podczas rotacji, ale również za częste wsparcie żołnierzy na wschodniej granicy państwa mimo ich obowiązków w szkołach i parafiach.
Dzień zakończyła Msza polowa na PCT Skubianka, której przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup Polowy. W czasie homilii ksiądz biskup odniósł się do Słowa Bożego podkreślając ogromną odpowiedzialność w codziennej służbie człowiekowi – żołnierzowi, zwłaszcza w odniesieniu do posługi kapelanów. Przytoczył obraz ewangelicznego Dobrego Pasterza, który troszczy się o powierzoną owczarnię. Każdy kapelan na wzór ewangelicznego drzewa ma wydawać dobre owoce w swojej posłudze.
Po zakończonej Eucharystii, księża TSW mogli swobodnie porozmawiać przy ognisku z Biskupem Polowym poruszyli wiele zagadnień związanych z posługą księży kapelanów TSW wśród żołnierzy, jak również relacjach z proboszczami, kapelanami zawodowymi, którzy pełnią funkcję kapelanów Brygad OT. Kolejna poruszana kwestia to sprawy związane z posługą kapelanów TSW na wielu płaszczyznach posługi duszpasterskiej wśród żołnierzy. Oprócz tematyki wojskowej poruszane były problemy natury duszpasterskiej. Księża kapelani dzielili się swymi doświadczeniami służby w batalionach, wykonywanych zdań, oraz różnymi postulatami związanymi z posługą duszpasterską wśród żołnierzy.
Trzeci dzień odprawy rozpoczęła Msza św. o godz. 08:30 w kościele garnizonowym w Zegrzu, której przewodniczył dziekan WOT ks. płk Radosław Michnowski, który sprawował ją jako dziękczynną za wyjątkowy czas doświadczenia i spotkania w gronie kapelanów i dowódców. Po Eucharystii księża udali się do Szkoły Podoficerskiej SONDA, gdzie uczestniczyli w szkoleniu z Bezpieczeństwa Teleinformatycznego zakończonego egzaminem, które przeprowadzili Inspektorzy Bezpieczeństwa Teleinformatycznego z SP SONDA kpr. Justyna Gajewska i z bdow WOT kpr. Wioletta Wolska. Komendant SP SONDA wręczył księżom certyfikaty ukończenia szkolenia. Odprawę zakończyło podsumowanie i omówienie spraw bieżących dziekana WOT – ks. płk Radosława Michnowskiego. Po odprawie kapelani udali się do realizacji kolejnych zadań duszpasterskich na rzecz brygad, batalionów i żołnierzy Obrony Terytorialnej.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska