Nowe Róże w Żywym Różańcu 03.07.2024

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych.
W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił.
W dniu dzisiejszym, 03 lipca 2024 roku w naszej parafii odbyła się uroczystość przyjęcia w poczet członków Róż Żywego Różańca Bernadetty Gawron i Anny Marek-Rogała.