Apel Biskupa Polowego z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Od wybuchu Powstania Warszawskiego upłynęło 75 lat. 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 powstańcy rozpoczęli krwawy bój o wyzwolenie Warszawy, stolicy Polski, miasta dumnego i nieujarzmionego. W odzyskanie niepodległości zaangażowali się żołnierze, którzy przeszli chrzest bojowy we wrześniu 1939 r., a także wielka liczba dorosłych, dziewcząt i chłopców przygotowywanych w konspiracji na godzinę „W”, harcerzy, a nawet dzieci, które dostarczały powstańczą pocztę.

Opiekę duchową nad powstańcami sprawowało ok. 150 kapelanów, a także wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Siostry ze zgromadzeń zakonnych czynnych i klauzurowych opiekowały się rannymi, dawały schronienie i pożywienie. Duchowni dzielili los powstańców i ludności Warszawy ginąc na barykadach, w powstańczych szpitalach, rozstrzeliwani w czasie pacyfikacji miasta.

Symbolem dramatu Warszawy, ukaranej przez Niemców za pragnienie wolności, stała się figura Chrystusa niosącego krzyż, która runęła na bruk Krakowskiego Przedmieścia.

Z ofiary powstańców i ludności cywilnej wyrósł etos Warszawy, która pragnie być miastem wolności, szacunku dla każdego człowieka i poszanowania fundamentalnych wartości, które w naszej Ojczyźnie wyrażają się w haśle: Bóg – Honor – Ojczyzna.

Pragnę zachęcić wszystkich wiernych Ordynariatu Polowego: żołnierzy i funkcjonariuszy, pracowników wojska i służb mundurowych, harcerzy, wszystkich ludzi dobrej woli, aby 1 sierpnia br. o godz. 17.00 minutą ciszy, chwilą refleksji i modlitwy uczcili ten bohaterski zryw. Wtedy usłyszymy głos syren i kościelnych dzwonów, zatrzymają się samochody i piesi. Niech tak będzie nie tylko Warszawie, ale i w innych miejscach naszej Ojczyzny, wszak wysiłek zbrojny powstańców warszawskich decydował o przyszłości całego naszego kraju.

W kolejnych dniach sierpnia oddajmy hołd poległym i zmarłych powstańcom, odwiedźmy miejsca ich walk, straceń oraz powstańcze kwatery. Otoczmy troską i miłością żyjących jeszcze bohaterów i świadków tamtej bohaterskiej walki.

Niech pamięć o Powstańcach Warszawskich wpływa na nasze motywacje i wybory, abyśmy pozostali wierni wartościom, za które oni przelewali krew oraz mądrze i roztropnie potrafili zagospodarować wywalczoną wolność.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Warszawa, 30 lipca 2019 r.