17.08.2019, Borkowo: Pamięć o bohaterach „Bitwy nad Wkrą”.

Z okazji 99. Rocznicy „Bitwy nad Wkrą” odbyły się uroczystości religijno – patriotyczne w Borkowie koło Nasielska przy pomniku upamiętniającym tamte wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem posterunku honorowego i wejściem pocztów sztandarowych. Przybyłych gości i mieszkańców gminy Nasielsk powitał Burmistrz Bogdan Ruszkowski. Następnie odbyła się Msza Święta polowa której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił delegat Biskupa Polowego gen. bryg. Józefa Guzdka, ks. kpt. Krzysztof Ziobro – Proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu przy asyście honorowej żołnierzy z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia i orkiestrze wojskowej. W trakcie państwowej części obchodów Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera odczytał list od Premiera Mateusza Morawieckiego. – 99 lat temu polskie wojska zatrzymały bolszewików u wrót Warszawy. Możemy śmiało powiedzieć, że dzięki bohaterskiej postawie naszych rodaków Polska stanęła na drodze pochodu bolszewizmu na Zachód, ocalając cywilizację europejską – napisał Premier. Po wystąpieniach okolicznościowych, złożono wieńce i wiązanki przy pomniku upamiętniającym „Bitwę nad Wkrą”. W uroczystości udział wzięli m.in. Łukasz Kudlicki, Szef Gabinetu Politycznego MON, Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, dr Piotr Oleńczak, Pełnomocnik Wojewody do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, posłowie, przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz mieszkańcy gminy Nasielsk oraz wsi Borkowo. Wydarzenie zakończyło się inscenizacją walk polsko-bolszewickich nad rzeką Wkrą. Uroczystości uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Torunia. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.