II turnus Legii Akademickiej przysięgał na sztandar

Żołnierze II turnusu Legii Akademickiej 7 września br. złożyli przysięgę wojskową na sztandar Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Przysięgający są studentami, którzy jako ochotnicy w sierpniu br. rozpoczęli szkolenie części praktycznej modułu podstawowego w ramach programu Legia Akademicka.

W uroczystości uczestniczyli lokalne władze samorządowe, przedstawiciele współpracujących z Centrum jednostek wojskowych, instytucji i organizacji, służb mundurowych, byli komendanci i zastępcy WSOWŁ oraz CSŁiI, duchowni, składający przysięgę żołnierze II turnusu Legii Akademickiej oraz ich bliscy i przyjaciele.

Zabierając głos Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura powiedział, że żołnierze kontynuują piękne tradycje studentów II Rzeczypospolitej i składają przysięgę w roku 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, a także jubileuszu 100-lecia rocznicy szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Przed przełożonymi, bliskimi dowódcami, kombatantami świadczą o patriotyzmie oraz gotowości do poniesienia najwyższych zobowiązań wobec ojczyzny i narodu. Tym aktem zostaną też zobowiązani do gotowości poniesienia najwyższych poświęceń wobec Polski, a ich postawa jest godna naśladowania i najwyższego szacunku.

Po przemówieniu wyróżnieni żołnierze złożyli przysięgę na sztandar, po czym kapelan Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki ks. kpt. Krzysztof Ziobro udzielił błogosławieństwa.

W czasie uroczystości odczytany został list ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, a głos zabrał także Prezes Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” dr. inż. Wojciech Jeute, który przekazał przesłanie do przysięgających studentów.

Listem gratulacyjnym za uzyskanie wysokich wyników w szkoleniu, wzorową postawę żołnierską oraz zaangażowanie w wykonywaniu zadań służbowych Komendant Centrum wyróżnił 6 żołnierzy Legii Akademickiej. Atrakcją przysięgi był wojskowy sprzęt łączności i informatyki, który został zaprezentowany dla przybyłych na uroczystość.  

Żołnierze Legii Akademickiej po zdaniu broni i otrzymaniu przepustek spotkali się ze swoimi oczekującymi bliskimi oraz przyjaciółmi. Dla większości z nich w następnym tygodniu rozpocznie się kolejny etap szkolenia wojskowego w ramach modułu podoficerskiego Legii Akademickiej.