II turnus Legii Akademickiej przysięgał na sztandar -zdjęcia