Prace remontowo-konserwacyjne w naszym kościele

Okres wiosenno-letni to zazwyczaj czas wzmożonych prac remontowych. Również i w naszym kościele zaistniała potrzeba przeprowadzenia kilku niezbędnych napraw.

W miesiącu maju br. w naszej Parafii – dzięki staraniom ks. proboszcza ppłk Marcina Kwiatkowskiego – oraz przy czynnym wsparciu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu przeprowadzono liczne prace remontowo-konserwacyjne.

W ich skład weszły następujące, wykonane zadania:

  • malowanie kruchty,
  • malowanie przedniej fasady kościoła,
  • malowanie bramy wejściowej oraz ogrodzenia od strony parkingu przy ul. Drewnowskiego,
  • zabezpieczenie oraz malowanie drzwi wejściowych,
  • zabezpieczenie oraz konserwacja witraży,
  • naprawa kostki brukowej wkoło kościoła,
  • naprawa orynnowania kościoła,
  • renowacja kapliczek drewnianych.

Wykonanie niektórych z prac, takich jak zabezpieczenie witraży, było niezbędne, ponieważ stan ram drewnianych był w bardzo słabej kondycji. Wszystkie zadania udało się wykonać dzięki ogromnemu zaangażowaniu 26 WOG-u w Zegrzu, za co na ręce Komendanta oraz całego Kierownictwa składamy serdeczne podziękowania. Bóg zapłać!