Msza przed Promocją oficerską 17.07.2021

W sobotę 17 lipca w Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu wręczono patenty oficerskie uczestnikom krótkotrwałego ćwiczenia wojskowego. O godzinie 20.00 w zegrzyńskim kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Fatimskiej, odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył Biskup Polowy WP Gen. Bryg. Józef Guzdek. Współcelebransem był ks. Proboszcz ppłk Radosław Michnowski. We Mszy św. uczestniczyli: kapelan prawosławny ks. mjr Tomasz Paszko, zaproszeni goście oraz przyszli oficerowie i wierni z naszej parafii.

Ks. proboszcz parafii zegrzyńskiej, ppłk Radosław Michnowski, przywitał Księdza Biskupa i wszystkich zebranych prosząc o ofiarowanie tej Eucharystii w intencji przyszłych oficerów, przed jutrzejszą promocją.

Tuż przed rozpoczęciem Mszy św. i w okolicznościowej homilii, Biskup podziękował przyszłym oficerom za tak liczne przybycie na tę Eucharystię.

Ks.  Biskup powierzył służbę oficerów opiece Opatrzności Bożej. Powiedział, że wrażliwość na losy drugiego człowieka, a przede wszystkim głębokie odniesienie do Boga czynią nasze życie bardziej wartościowym. Bo gdy pojawiają się trudności i wyzwania, to budując swoje życie na takim fundamencie, Bóg doda wam sił i pobłogosławi waszą służbę,  przetrwacie wszelkie przeciwności  – powiedział Biskup.

Życzę wam, aby wasza służba w wojsku była przede wszystkim służbą dla Ojczyzny. Pamiętajcie zawsze o bohaterach, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. To byli prawdziwi patrioci. „ Ojczyzna”,   “Poświęcenie”- to były dla nich wielkie słowa, do końca życia. Jednak należy pamiętać, że dla chrześcijanina, wróg jest również człowiekiem. Tu ks. Biskup podał przykład warszawskiego szpitala na ul. Miodowej podczas II Wojny Światowej. Personel tego szpitala udzielał pomocy wszystkim rannym, nawet okupantowi. Dzięki takiej postawie okupant darował życie im i chorym. Tu Biskup odniósł się do fragmentu z Ewangelii św. Jana” …abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem…” (J 13,34-35). Słowo „patriota” ma również wydźwięk religijny. „Patriota” to ktoś kto realizuje swoją służbę Panu Bogu poprzez miłość do rodziny, którą stanowi Ojczyzna. Zarówno w życiu prywatnym jak i w służbie będziecie musieli podejmować trudne decyzje. W podejmowaniu trudnych decyzji potrzebna jest refleksja, zaduma ale nade wszystko modlitwa.

Przez służbę wojskową można osiągnąć świętość i doskonałość moralną. Przykładem świętości ludzi związanych z wojskiem może być np. bł. Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń. Przykład świętych lepiej przemawia do ludzi niż słowa.  Idźcie do przodu.  Bądźcie przykładem dla kolegów. Trzymajcie się  tych wspaniałych zasad, które zawsze formowały Wojsko Polskie „ Bóg….Honor… Ojczyzna…”.

Wielką wartością jest mieć granice w sobie oraz prawe sumienie. Ważne, aby być prawym człowiekiem, aby tak o was mówili i mieli do was szacunek. Abyście wy  mieli też szacunek do innych, ale i do siebie. Abyście tłumaczyli tym co nie rozumieją. Abyście byli ambasadorami zdrowego rozsądku w rodzinie, miejscu pracy, w szkole…. I zawsze pamiętali, ,że tylko Bóg czyni nasze życie sensownym. Tymi słowami Biskup zakończył homilię i udzielił błogosławieństwa wszystkim uczestnikom Eucharystii.

opracowanie i zdjęcia: Krystyna Wszołek