Nabożeństwo fatimskie 13.08

Mszę św. odprawił ks. proboszcz ppłk Radosław Michnowski . Po Mszy św. rozważaliśmy tajemnice Różańca, przypadające na dzień dzisiejszy idąc w procesji wokół kościoła. Modlitwę różańcową prowadziły członkinie Kół Żywego Różańca.
Ks. Radosław na wstępie rozważań polecił nas Najświętszemu Sercu Maryi, aby była naszą Matką i prowadziła nas do Chrystusa.
Nabożeństwa fatimskie są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w wypowiedziane do trójki wizjonerów w 1917 roku w Fatimie w Portugalii. Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej i Jej Syna, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.
Pierwsze spotkanie trojki dzieci z Maryją odbyło się 13 maja 1917 r. Wówczas Maryja wyraziła w rozmowie z Łucją , aby spotkania odbywały się jeszcze pięć razy. „ Chcę, abyś przychodziła tu przez sześć następujących po sobie miesięcy, trzynastego dnia, o tej samej godzinie. Wtedy ci powiem , kim jestem i czego oczekuję. Potem powrócę tu jeszcze siódmy raz”.
W dniu 13 sierpnia tego roku, gdy czwarte objawienie miało miejsce , dzieci nie mogły być obecne na Cova da Iria, ponieważ zostały uprowadzone przez administratora Ourem, który chciał od nich wydostać tajemnice, przekazane dzieciom fatimskim przez Maryję, zresztą bezskutecznie.
O zwykłej godzinie na Cova da Iria dał się słyszeć grom , nastąpiła błyskawica; widzowie dostrzegli białą chmurkę, która poszybowała nad krzewami i zawisła tam na parę minut. Matka Boża z pewnością przybyła, nie znalazła jednak swych wybranych. Jednak w dniu 15 sierpnia ok godz. 4 po południu dały się zaobserwować zmiany atmosferyczne. Łucja, która czuła , że zbliżało się coś nadprzyrodzonego, razem z Jacyntą i Franciszkiem udali się aby ujrzeć Matkę Bożą nad podobnym jak w Cova da Iria drzewem dębu. Na pytanie Łucji, „ Co rozkażesz Pani zrobić z pieniędzmi, które ludzie zostawili na Cova da Iria?”. Matka Boska Powiedziała „ Niech sporządzą drążki do niesienia posągu. Będziesz trzymała jeden drążek z Jacyntą i dwiema dziewczynkami, ubranymi na biało, a Francisco z trzema innymi chłopcami niech trzyma drugi. Pieniądze są przeznaczone na święto Matki Bożej Różańcowej a reszta będzie użyta na budowę kaplicy”.
Maryja smutnym głosem przypomniała o praktykowaniu umartwień i rzekła „ Módlcie się, módlcie się i poświęcajcie się na intencję grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo nie miały nikogo, kto by się za nie modlił i czynił ofiary na ich intencję”. Jak zawsze prosiła o codzienne odmawianie różańca.
Miesiąc sierpień , a szczególnie 15 sierpnia kieruje nasze myśli do drugiej tajemnicy różańca, chwalebnej – wniebowstąpienie Syna Maryi, Jezusa i przedostatnią tajemnicę chwalebną- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Pozwoli nam to zwrócić uwagę na różnicę między kultem, jakim w Kościele katolickim otacza się Boga – Chrystusa, a kultem oddawanym Jego Matce i świętym. Sformułowanie tych obu tajemnic Różańca pokazuje, że Chrystus wstąpił do nieba własną mocą, natomiast Maryja została do niego wzięta mocą Boga.
Dzisiejsza Msza święta i procesja różańcowa z figurką Matki Bożej Fatimskiej (tak jak poleciła Maryja podczas czwartego objawienia) jest kontynuacją rozpoczętego cyklu nabożeństw fatimskich, które obchodzimy w naszej zegrzyńskiej parafii na wzór objawień Matki Bożej w Fatimie, w Portugalii w 1917 roku.
Prowadzeni przez Maryję, zasilani Chlebem Życia, umocnieni mocą Ducha św. podczas chrztu, oraz mocy udzielonej nam w sakramencie bierzmowania, przez lekturę Pisma świętego, modlitwę ,rozważanie tajemnic Różańca. Nasza wiara powinna stawać się coraz bardziej dojrzała, opierać się na mocnych, rozumowych podstawach. Nie powinniśmy ograniczać się do uczuciowego przeżywania. Powinniśmy umieć odpowiedzieć na zarzuty braci w wierze, na przykład protestantów czy świadków Jehowy, mówiących, że czynimy z Maryi czwartą Osobę Boską.

opracowanie i zdjęcia: Krystyna Wszołek