Msza z okazji święta Wojsk Łączności i Informatyki 18.10.2021

Dzisiaj, 18 października obchodzone jest ogólnopolskie święto wszystkich Łącznościowców i Informatyków, nie tylko wojskowych. W świątyni wszystkich łącznościowców i informatyków w Zegrzu sprawowana była uroczysta Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych z całej Polski, Wojskowej Asysty Honorowej i Wojska. Patronem parafii zegrzyńskiej jest „ pierwszy łącznościowiec” Gabriel Archanioł.
Mszę św. odprawił Proboszcz parafii, ks. płk kan. dziekan WOT Radosław Michnowski.
Ks. Proboszcz przypomniał, że 18 października 1558 roku, za czasów króla Zygmunta II Augusta, który dla usprawnienia swej rozleglej korespondencji z Włochami „ … dla naszej i poddanych naszych wygody” ustanowione zostało pierwsze stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją. Na pamiątkę tego wydarzenia, dzień 18 października został ustanowiony Świętem Łącznościowców i Informatyków.
Święto jest okazją do wzajemnego spotkania, uczestnictwa w interesującej konferencji, a także do wdzięczności Bogu, mówił podczas kazania ks. Michnowski. Nasz hołd uwielbienia i podziękowania składamy wszechmogącemu i miłosiernemu Bogu w świątyni wszystkich Łącznościowców i Informatyków w świątyni wyrosłej na gruzach kościoła wysadzonego kiedyś rękami żołnierzy.
Ks. Michnowski przytoczył słowa marszałka Józefa Piłsudskiego z 1929 roku: „ Łączność w wojsku podczas wojennych wypadków jest taką samą bronią jak armata, karabin maszynowy, jak kuchnia polowa, jak wóz amunicyjny kompanii. Bez łączności, bowiem nie ma i być nie może skoordynowanej pracy wojska”. Rolę łączności podkreślał legendarny dowódca gen. Maczek „… Bez sprawnej łączności nie byłoby sukcesu Monte Casino, Falaise, Wilhelmshaven…”
Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania wojska bez łączności i informatyki. Fachowcy ten rodzaj wojsk nazywają „ nerwem armii”.
Liturgicznie dzisiaj obchodzimy święto Ewangelisty – Świętego Łukasza, zaznaczył ks. Michnowski. Jest on patronem dzisiejszego dnia i patronem tej uroczystości. To on w swojej Ewangelii zapisał słowa Gabriela Archanioła wypowiedziane do Maryi podczas zwiastowania. Św. Łukasz potrafił nawiązać i podtrzymać łączność: Łączność z Bogiem i ludźmi.
Na zakończenie Eucharystii ks. Michnowski pogratulował sukcesów i życzył kolejnych. Tak jak bez nerwu nie może normalnie funkcjonować ludzki organizm, tak bez łączności nie ma wojska.
Miłym akcentem było wręczenie przez Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia- P6 płk Piotra Chodowca, okolicznościowego ryngrafu od Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i podziękowanie Księdzu Dziekanowi za odprawioną Mszę św. za dotychczasowe osiągnięcia i ogromny wkład w rozwój, doskonalenie oraz wdrażanie wojskowych systemów łączności i informatyki na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Z życzeniami dalszych sukcesów oraz satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków.
Przed błogosławieństwem ks. Michnowski odczytał (przesłaną pocztą elektroniczną) od Arcybiskupa Józefa Guzdka, który obecnie przebywa w Rzymie, najlepsze życzenia dla wszystkich łącznościowców.

opracowanie: Krystyna WSZOŁEK

GALERIA