INAUGURACJA DIECEZJALNEGO ETAPU XVI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SYNODU BISKUPÓW

Ks. płk Bogdan Radziszewski, wikariusz generalny biskupa polowego przewodniczył 17 października Mszy św. w katedrze polowej inaugurującej diecezjalny etap XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Przed błogosławieństwem członkowie zespołu synodalnego Ordynariatu Polowego otrzymali dekrety abp. Józefa Guzdka o powołaniu ich w skład zespołu.
W homilii ks. por. Rafał Kaniecki, wyznaczony przez abp. Józefa Guzdka, jako osoba odpowiedzialna za przebieg synodu w Ordynariacie Polowym, podkreślał, że synod został zwołany, aby porozmawiać o tym, jak powinna wyglądać wspólna droga ludzi wierzących. Dodał, że synod jest nawiązaniem do korzeni chrześcijaństwa. – Po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy pojawiały się problemy we wspólnocie pierwszych chrześcijan zwołano sobór w Jerozolimie, opisany na kartach Dziejów Apostolskich i po wysłuchaniu wszystkich, którzy się tam zebrali, podjęto pierwsze, bardzo ważne decyzje dla tej młodej wówczas wspólnoty – przypomniał. Podkreślił, że ogłoszony przez papieża Franciszka synod na swoim etapie diecezjalnym to czas słuchania i rozeznawania, który poprzedzi podjęcie ważnych decyzji w Kościele.
Ks. por. Rafał Kaniecki powiedział, że celem synodu jest „budowanie wspólnoty Kościoła”. – Zadaniem synodu jest spotykanie się, poszukiwanie woli Bożej, rozmawianie i wysłuchanie wszystkich, którzy zechcą zabrać głos. Każdy z nas na chrzcie otrzymał dary Ducha Świętego i przez każdego może On swoją wolę wypowiedzieć, abyśmy w przyszłości mogli wdrożyć ją w praktykę Kościoła – powiedział. Podkreślił, że do udziału w synodzie zaproszeni są także ludzie niepraktykujący, czy osoby wykluczone biedą czy z innych powodów, bo oni także wraz z łaską chrztu otrzymali dary Ducha Świętego. – Nie powinniśmy tak, jak Jakub i Jan z dzisiejszej Ewangelii, zamykać się w wąskiej grupy kolegów [chcąc zająć jak najlepsze miejsce u boku Chrystusa – kes], bo Bóg nie ma względu na osobę, ale przez każdego może coś dobrego dla wspólnoty Kościoła przekazać – przekonywał.
Kapelan podkreślił, że rozpoczynający się synod jest szansą na pojednanie i jedność w Kościele i narodzie. – Różne mamy poglądy, różne sposoby widzenia wielu spraw, ale łączy nas chrzest i Duch Święty, którego wszyscy otrzymaliśmy. Dlatego chcemy się zebrać i porozmawiać, w jaką stronę mamy iść – powiedział. Ks. Kaniecki zachęcił do modlitwy w intencji członków zespołu synodalnego oraz owoców synodu, „aby przyniósł on błogosławione owoce pojednani i pogłębienia naszej wiary”.
Mszę św. z ks. płk. Bogdanem Radziszewskim i ks. por. Rafałem Kanieckim koncelebrowali ks. płk Radosław Michnowski, dziekan WOT oraz ks. por. Piotr Zamaria, kapelan Służy Ochrony Państwa, którzy zostali powołani w skład zespołu synodalnego. Przed błogosławieństwem wikariusz generalny biskupa polowego wręczył 15 członkom zespołu dekrety abp. Józefa Guzdka.
Po zakończonej Mszy św. odbyło się spotkanie robocze zespołu synodalnego. Na początku ks. płk Bogdan Radziszewski podkreślił, że z powołaniem w skład zespołu synodalnego wiąże się zaufanie i odpowiedzialność. – Często słychać krytykę Kościoła, której nie towarzyszy konstruktywne działanie. Synod jest szansą na wzięcie odpowiedzialności i próbę naprawy tego, co w funkcjonowaniu Kościoła można poprawić – zachęcał uczestników spotkania.
Ks. Rafał Kaniecki przedstawił m. in. Vademecum synodu, wyjaśniał, jak będzie przebiegał proces synodalny oraz w jaki sposób zbierane będą wnioski do syntezy, która będzie dokumentem podsumowującym diecezjalny etap synodu. W Ordynariacie Polowym będzie się to odbywać m.in. za pośrednictwem kapelanów, wskazanych przez nich osób, członków zespołu synodalnego. Podstawowym narzędziem konsultacji synodalnych będzie ankieta (także anonimowa), którą będzie można przekazać osobom odpowiedzialnym osobiście, korespondencyjnie, a także z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Ks. Kaniecki wyraził nadzieję, że uda się dotrzeć do możliwie jak najszerszego grona ochrzczonych, a także przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich. Na podstawie zebranych ankiet, rozmów, konsultacji powstanie dokument – synteza, która zostanie przekazana do sekretariatu KEP.
Zwołane przez papieża Franciszka XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, ma umocnić pojmowanie Kościoła jako wspólnoty, zachęcić wszystkich członków Ludu Bożego, a przede wszystkim świeckich, do pogłębienia swego uczestnictwa w harmonijnej współpracy z hierarchią i w postawie wzajemnego słuchania. To wszystko ma umożliwić bardziej skuteczną misję Kościoła we współczesnym świecie.
Po raz pierwszy synod obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od października 2021 r. do października 2023 r. Rozpoczynająca się 17 października faza konsultacji Ludu Bożego na poziomie diecezjalnym potrwa do kwietnia 2022 r. Jej celem jest wysłuchanie głosu wszystkich ochrzczonych, którzy zechcą go wyrazić.
Na podstawie zebranych materiałów z episkopatów poszczególnych krajów, Sekretariat Synodu opracuje pierwszy synodalny Dokument Roboczy (Instrumentum laboris), który będzie gotowy przed wrześniem 2022 r. i stanie się punktem odniesienia dla fazy kontynentalnej. Trzecim etapem, już na poziomie całego Kościoła powszechnego, będą obrady uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (biskupów i konsultorów), które odbędą się w Watykanie w październiku 2023 r.

opracowanie: Krzysztof Stępkowski OPWP