Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2021

11 listopada odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji naszej Ojczyzny i w intencji Żołnierzy i Funkcjonariuszy strzegących wschodniej granicy naszego Państwa z udziałem Pocztu Sztandarowego i Wojskowej Asysty Honorowej z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Mszę św. celebrowali ks. kapelan WOT, proboszcz płk Radosław Michnowski i ks. płk rez. Andrzej Dziwulski.
Przed Chrystusowy ołtarz przynieśliśmy nasze dziękczynienia za dar wolności i za tych, którzy nam ten dar wywalczyli, ale również w tym roku to Dzień szacunku dla munduru ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka w związku z medialnymi atakami na naszych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji strzegących wschodniej granicy naszej Ojczyzny – powiedział ks. Michnowski przed rozpoczęciem Eucharystii.
W homilii ks. Michnowski w skrócie przybliżył stacje polskiej historii. Przypomniał głos Ojca Świętego z ówczesnego Placu Zwycięstwa: „Nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski suwerennej na jej mapie”.
Ks. Michnowski przypomniał ludzi, których Boża Opatrzność postawiła na drogach naszej historii. To oni budowali państwo, organizowali wojsko, tworzyli narodową sztukę, bronili polskiej niepodległości. „Najpierw Ojczyzna…” to słowa tysięcy żołnierzy 1920 i 1939 roku, żołnierzy polskiego Państwa Podziemnego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, więźniów obozów i gułagów, którzy się Polski nie zaparli, robotników, co po latach podnieśli bunt w imię chleba i wolności, chłopów co dochowali wierności polskiej ziemi. „Najpierw Ojczyzna…” to słowa tysięcy Żołnierzy i Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji strzegących wschodniej granicy naszej Ojczyzny, którzy mimo obelg i medialnych ataków służą wiernie Rzeczpospolitej Polskiej broniąc Jej Niepodległości i granic.
Ojcowie polskiej wolności i nauczyciele przyszłych pokoleń. Ludzi tych dzieliło wiele, a łączyło jedno: związek z Ojczyzną, z Narodem, z polską ziemią, pragnienie przysporzenia jej dobra. Skąd się brała ta miłość ofiarna ku Polsce i braciom? Źródło siły Narodu jest Krzyż Chrystusowy. Do wolności wyswobodził nas Chrystus. A więc trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli słowami św. Pawła i błogosławieństwem zakończył Mszę św. ks. Michnowski.
Słowa: „Najpierw Ojczyzna…” są również słowami naszego czasu.

opracowanie: Krystyna Wszołek