Wskazania w sprawie wizyt duszpasterskich w roku 2022

  1. W związku z sytuacją epidemiczną wizyta duszpasterska nie powinna się odbywać w tradycyjnej formie odwiedzania wszystkich domów i mieszkań. Można natomiast rozważyć przyjęcie zaproszenia kolędowego w poszczególnych rodzinach w szczególnych sytuacjach, takich jak poświęcenie nowego domu czy mieszkania lub uzasadniona potrzeba rozmowy duszpasterskiej.
  2. W poszukiwaniu nadzwyczajnych form duszpasterskich przeprowadzenia kolędy należy w miarę możliwości dostosować się do wytycznych obowiązujących w diecezjach terytorialnych, na terenie których parafia wojskowa ma swoją siedzibę.
  3. Jeśli w diecezji jest kilka opcji do wyboru, wydaje się, że godną uwagi formą jest zapraszanie grupy wiernych na wspólną Mszę Świętą w kościele.
  4. Ostateczna decyzja o formie kolędy należy do księży proboszczów, przy uwzględnieniu sytuacji epidemicznej, opinii wiernych oraz specyfiki parafii wojskowych.