Podziękowania

Moi Drodzy.
Jak zdążyliście zobaczyć, nasza szopka nie przypomina standardowej szopki jaką przygotowuje się na święta Bożego Narodzenia.
Chciałem, aby nawiązywała tematyką i wpisywała się w ciągle trwającą akcję „Murem za polskim mundurem”. Przecież 25 grudnia nasi Żołnierze i Funcjonariusze również obchodzą święta Bożego Narodzenia. Wśród Tych, którzy mogli uczestniczyć w spotkaniach wigilijnych i polowych Pasterkach byli i Tacy, którzy pełnili służbę na posterunkach. Dlatego nasza szopka przypomina posterunek – checkpoint ułożony z worków z piaskiem. We wszystkich Rodzinach naszych Żołnierzy i Funcjonariuszy, w tym szczególnym dniu było przygotowane puste miejsce przy stole.

Dziękuję za pomoc w przygotowaniu szopki i całej świątecznej dekoracji:
Komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
Kompanii saperów 64. Batalionu lekkiej piechoty OT z Pomiechówka
Strażakom Wojskowej Staży Pożarnej z Zegrza
Paniom: Elżbiecie, Katarzynie, Anecie i Zosi
Panom: Jarosławowi, Waldemarowi, Witoldowi, Markowi, Jackowi i Maciejowi
Państwu Roman
Zuchom z 4. Gromady Zuchowej ZHP „Poszukiwacze Żywiołów” z Nasielska