Nabożeństwo fatimskie

W piątek 13 maja przypada 105 rocznica pierwszego objawienia w Fatimie i 41 rocznica zamachu na Papieża Jana Pawła II.
W zegrzyńskiej parafii w tym dniu uczestniczyliśmy we Mszy św. i nabożeństwie fatimskim z procesją. Mszę św. odprawili ks. proboszcz płk Radosław Michnowski i ks. płk rez. Andrzej Dziwulski. Podczas procesji wspólnie rozważaliśmy tajemnice bolesne różańca świętego. Procesje i rozważania przygotowały Koła Żywego Różańca.
Różaniec to modlitwa, którą członkowie Żywego Różańca dobrze znają, a równocześnie ciągle odkrywają, powiedział ks. Radosław Michnowski podczas nabożeństwa fatimskiego. Cenią, jaki wielki skarb Maryja włożyła w ich ręce i do jakiego wielkiego dzieła ich zaprosiła.
W rozwoju modlitwy różańcowej ważną rolę odegrały objawienia Matki Najświętszej. Było ich wiele i za każdym razem Maryja wzywała do odmawiania Różańca. Dziś, 13 maja obchodzimy 105. rocznicę objawienia w Fatimie, gdzie Maryja ukazała się trójce pastuszków. Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi.
Liczne powroty do Boga i do wyznawania wiary chrześcijańskiej. Ludzie nawracali się, porzucali drogę grzechu, umacniali się w wierze i cierpliwie dążyli do świętości, można uznać za „początek różańcowych cudów”. Do tych cudów duchowych dołączają liczne uzdrowienia, pomoc w niebezpieczeństwie czy ustawanie konfliktów.
Karol Wojtyła swój los i cały pontyfikat stale zawierzył Maryi. Starał się wypełniać nakazy, które Matka Boża skierowała do świata za pośrednictwem pastuszków: Hiacynty, Franciszka i Łucji.
W dniu zamachu na Jana Pawła II ( 13 maja 1981 r.) przypadała 64 rocznica pierwszego objawienia w Fatimie, nawet godzina i minuty były te same. Jan Paweł II niejednokrotnie powtarzał, że przeżył dzięki opiece Matki Bożej Fatimskiej. Mówił, że „Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”. Papież, kiedy opuszczał szpital, powiedział nawiązując do tajemnic fatimskich: „Zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, od ateizmu, jest nawrócenie Rosji zgodnie z orędziem Fatimskim”.
Portugalscy pastuszkowie Hiacynta i Franciszek, świadkowie objawień Matki Bożej zostali beatyfikowani 13 maja 2000 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
„Różaniec, pokuta i umartwienie, są naszym ratunkiem i ocaleniem” te słowa pieśni „ Z dalekiej Fatimy” niech będą dla nas przesłaniem na następne dni.

K. Wszołek