Korona dla Matki

Moi Drodzy.

Pragnę Was poinformować, że w dniu rozpoczęcia nabożeństw fatimskich została zakupiona nowa korona dla figury Matki Bożej Fatimskiej, która jest wystawiona na ołtarzu „skalnym” z tyłu naszego kościoła. Nowa metalowa korona zastąpiła starą plastikową i połamaną koronę.