„Pragniemy, aby Duch Święty…”

„Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej” (KKK, 1285). Bierzmowani otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie, tak że nie można powtarzać sakramentu bierzmowania.
13 czerwca, nawiązując do dobrych relacji z sąsiednią Parafią Wojskową pw. św. Józefa Oblubieńca w Legionowie, na zaproszenie tamtejszego proboszcza uczestniczyłem w Mszy św., podczas której Biskup Polowy Wiesław Lechowicz udzielił sakramentu bierzmowania.

foto: szer. Wioletta Wolska