Msza św. przed promocją oficerską 16.07.2022

16 lipca, w sobotę w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyło się wręczenie patentów oficerskich uczestnikom krótkotrwałego ćwiczenia wojskowego, po którym w naszym kościele garnizonowym, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odbyła się uroczysta Msza św. przed promocją oficerską.
Mszy św. przewodniczył Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP ks. płk Kryspin Rak.
Przed rozpoczęciem Mszy św. proboszcz parafii zegrzyńskiej ks. płk Radosław Michnowski, Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej, przywitał Wikariusza Generalnego biskupa polowego, ks. płk Kryspina Raka, zaproszonych gości, przyszłych oficerów i wszystkich zebranych. Mówił, że przychodzimy dziś do kościoła garnizonowego, w przeddzień promocji oficerskiej, aby prosić Boga o wszelkie łaski i dary Ducha Świętego na ten nowy etap ich życia.
W homilii ks. płk Radosław Michnowski, powiedział, że mało, który z zawodów wymaga tak wszechstronnego przygotowania i tak stałego i silnego opanowania jak służba oficera.
Jak szczytne jest powołanie oficera, ile wymaga cnót nadprzyrodzonych i zalet możliwych do zdobycia, ile nakłada ciężkich i trudnych obowiązków. Ogrom tych zadań wymaga z jednej strony wysokiej, rzetelnej ambicji, z drugiej zaś opanowania siebie samego, zdolności do samozaparcia się dla dobra idei, dobra interesów ogólnych i państwowych, co pociąga za sobą niejednokrotnie konieczność wyrzeczenia się celów mniej ważnych i osobistych.
Oficer Wojska Polskiego to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba i gotowość do pokonywania przeszkód stawianych przez czas i okoliczności, oddany sprawie, pomnażający chlubne tradycje swoich poprzedników. Oficer Wojska Polskiego to człowiek posiadający cztery istotne sprawności: męstwa, honoru, wytrwałości i cierpliwości.
Oficer musi być przede wszystkim wychowawcą żołnierzy oddanych jego pieczy, dobrym i uświadomionym obywatelem państwa, wreszcie nieustraszonym obrońcą całości i niepodległości swej Ojczyzny.
Na zakończenie Mszy św. ks. płk Kryspin Rak zwrócił się do przyszłych oficerów, przekazał życzenia od Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza, podziękował im za udział w Eucharystii, podkreślił, że pracując nad dobrą kondycją fizyczną, nie można zaniedbywać kondycji duchowej. Podkreślił, że dzień promocji oficerskiej jest najważniejszym w życiu oficera. Po promocji złożycie publiczne ślubowanie oficerskie. Tekst ślubowania nie jest przypadkowy, wyznacza kierunek waszego życia. Może ktoś z was nie będzie czynnym oficerem, ale zawsze będzie oficerem. Udzielając błogosławieństwa Ks. Kryspin Rak zachęcił, aby każdego dnia powierzać siebie i swą służbę Panu Bogu i Matce Najświętszej Hetmance Żołnierza Polskiego.

opracowała: Krystyna Wszołek

foto: szer. Wioletta Wolska