Święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 24.09.2023

„Nic dla mnie wszystko dla Ojczyzny”
24 września rozpoczęły się obchody święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Uroczystości z udziałem przedstawicieli wojska i władz samorządowych rozpoczęto nabożeństwem w kościele garnizonowym w Zegrzu p.w. Św. Gabriela Archanioła. Proboszcz rozpoczął swoje życzenia od słów: „historia jest nauczycielką życia”. Życzył kadrze, instruktorom i wykładowcom, żołnierzom i pracownikom cywilnym, aby pamiętając o chlubnej przeszłości przez kolejne lata pisali dalsze rozdziały pięknej historii Centrum. Mszy św. przewodniczył proboszcz, a jednocześnie dziekan WOT ks. płk Radosław Michnowski, koncelebrowali ks. płk rez. Andrzej Dziwulski oraz ks. kpt. Piotr Zamaria.
Po zakończonej Eucharystii delegacje złożyły kwiaty w miejscu pamięci poświęconym mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi, zamordowanemu na terenie koszar w Zegrzu prawdopodobnie 14 września 1944 r., oraz pod pomnikiem gen. bryg. Heliodora Cepy – patrona CSŁiI, zasłużonego łącznościowca, uczestnika I i II wojny światowej, powstańca wielkopolskiego, żołnierza wojny polsko-rosyjskiej 1920 r.
Dalsze obchody Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki rozpoczęły się w południe na serockim Rynku. Część oficjalna rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi Centrum płk. Pawłowi Nowotnikowi przez dowódcę uroczystości.
W trakcie uroczystości wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz wyróżnienia. Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów oraz po raz pierwszy w Serocku pokaz dynamiczny sprzętu łączności będącego na wyposażeniu CSŁiI.
W ramach obchodów zorganizowane zostało miasteczko wojskowe, w którym prezentowany był mobilny sprzęt łączności oraz stanowiska promocyjne gdzie prezentowane było wyposażenie indywidulane oraz przenośny sprzęt łączności.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska