XXVII Niedziela Zwykła 08.10.2023

  1. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18:00 i niedzielę o godz. 17:30.
  2. Wyjątek stanowi piątek, 13 października, kiedy zawierzamy Maryi – Matce Bożej Fatimskiej nasze rodziny i nasze osobiste, codzienne sprawy w ostatnim nabożeństwie fatimskim, odbędzie się po Mszy św. o godz. 18.00.
  3. Dzisiaj, 08 października, po Mszy św. o godz. 11:00 zapraszam na spotkanie organizacyjne Rodziców i dzieci pierwszokomunijne.
  4. W sobotę, 14 października, będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. W czasie Mszy Świętej o godz. 18:00 oraz nabożeństwa różańcowego będziemy modlić się za wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz pracowników oświaty.
  5. W związku z pojawiającymi się pytaniami od naszych Parafian i Sympatyków, do 22 października przedłużamy zapisy kandydatów do sakramentu bierzmowania. Przypominam, że zgodnie z ustaleniami i podporządkowując się zasadom istniejącym w Diecezji Płockiej, do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie klas pierwszych ponadpodstawowych. Przyjmuję zapisy dzieci TYLKO z Rodzin wojskowych, pracowników RON. Pozostali kandydaci z rodzin cywilnych proszeni są o dostarczenie zgody od swojego proboszcza. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę 22 października po Mszy św. o godz. 18:00
  6. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Wypominki będziemy przyjmować od przyszłej niedzieli, 15 października.
  7. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej mądrości w codziennych wyborach, wzrastania w miłości oraz podejmowania pokornej służby względem Boga i bliźniego.