Zapisy do Bierzmowania

W związku z pojawiającymi się pytaniami od naszych Parafian i Sympatyków, do 22 października przedłużamy zapisy kandydatów do sakramentu bierzmowania. Przypominam, że zgodnie z ustaleniami i podporządkowując się zasadom istniejącym w Diecezji Płockiej, do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie klas pierwszych ponadpodstawowych. Przyjmuję zapisy dzieci TYLKO z Rodzin wojskowych, pracowników RON. Pozostali kandydaci z rodzin cywilnych proszeni są o dostarczenie zgody od swojego proboszcza. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę 22 października po Mszy św. o godz. 18:00