10 lat działalności Referatu Misyjnego i Grupy Misyjnej Ordynariatu Polowego 14.10.2023

W dniu 14 października 2023 r. Referat Misyjny i Grupy Misyjnej Ordynariatu Polowego przeżywał jubileusz 10-lecia swojej działalności.
O godz. 10.00 odbyła się Msza św. pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego ks. kan. płk. Kryspina Raka. W koncelebrze wzięli udział ks. Juan Carlos z Papieskich Dzieł Misyjnych, o. Kazimierz Szymczycha z Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, ks. płk Radosław Michnowski dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej, ks. por Jacek Białek wikariusz katedry polowej oraz ks. płk SG Zbigniew Kępa delegat Biskupa Polowego ds. misji w Ordynariacie Polowym. Kazanie wygłosił ks. Juan Carlos.
Po Mszy św. wykonano pamiątkowej zdjęcie uczestników jubileuszowego spotkania.
Dalsza część spotkania odbyła się w sali konferencyjnej przy katedrze polowej, która została udekorowana przez uczestników spotkań misyjnych.
Po powitaniu uczestników spotkania o. Kazimierz Szymczycha opowiedział o działalności Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, zaś ks. Juan Carlos o swoich doświadczeniach misyjnych.
Ks. płk Kryspin Rak wręczył Gościom Medale 100-lecia Ordynariatu Polowego.
Ks. płk Kryspin Rak w imieniu Biskupa Polowego, w asyście dziekana Wojsk Obrony Terytorialnej ks. płk Radosława Michnowskiego, odznaczył najbardziej zasłużone osoby dla działalności misyjnej odznaczeniami Ordynariatu Polowego. Odznaczenia otrzymali: Maria Koziarska, Elżbieta Szmigielska-Jezierska, Jolanta Szczerek, Krystyna Wszołek i Danuta Berezowska.
Inni uczestnicy spotkań grupy misyjnej otrzymali pamiątkowe medale 100-lecia Biskupstwa Polowego.
Po odznaczeniach została przedstawiona historia i osiągnięcia zarówno referatu misyjnego jak i grupy misyjnej.
Danuta Berezowska zaprezentowała Krótką historię działalności grupy misyjnej.
Maria Koziarska opowiedziała o IV Kongresie Misyjnym, który odbył się pod tytułem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” a także o działalności Róż Różańcowych w Ordynariacie Polowym.
Jolanta Szczerek opowiedziała o przygotowaniach delegacji dzieci z Ordynariatu Polowego do udziału w Misyjnym Synodzie Dzieci oraz o przebiegu tego synodu. Hasłem synodu były słowa: „Z Ojcem Świętym budzimy do misji – Misyjny Synod Dzieci” (17.09.2022)
Uczestnicy jubileuszu mogli zapoznać się z działalnością grupy misyjnej oglądając prezentację multimedialną przygotowaną przez Jolanta Szczerek, Beatę Wszołek oraz Mateusza Wszołka.
Krystyna Wszołek oraz Mateusz Wszołek opowiedzieli o działalności Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego.
Kazimierz Moczulski dał świadectwo: „Co daje mi uczestnictwo i przynależność do grupy misyjnej OP?”.
Dr Jacek Macyszyn podziękował za zaproszenie w jubileuszu oraz za współpracę grupy misyjnej z salą tradycji Ordynariatu Polowego.
Spotkanie zakończyło się skromnym poczęstunkiem, które było okazją do rozmów na tematy misyjne.

oprac. zjk/referat misyjna