Betlejemskie światło pokoju

W dniu 17 grudnia, z inicjatywy 4 Gromady Zuchowej ZHP „Poszukiwacze Żywiołów” z Nasielska do naszej Parafii Wojskowej w Zegrzu podczas Mszy św. o godz. 11:00 zostało przekazane Betlejemskie Światło Pokoju.
Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Takim darem harcerki i harcerze z całej Europy, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska