Objawienie Pańskie w naszym Kościele

6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to, obok Wielkanocy, najstarsze święto chrześcijańskie. W Polsce ta uroczystość zwana jest świętem Trzech Króli. Ewangelia nie nazywa jednak przybyłych ze Wschodu wędrowców królami, lecz Mędrcami.

Treścią uroczystości jest pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus opisywany w Ewangelii św. Mateusza. To wydarzenie bardzo wcześnie zostało odczytywane jako symboliczny pokłon całego świata. Dary, jakie przynieśli Mędrcy małemu Jezusowi, mają swoje znaczenie. Złoto oznacza, że Jezus Chrystus jest Królem całego świata, kadzidło mówi o Chrystusie Kapłanie, zaś mirra, balsam, którym namaszczano zmarłych, wskazuje na ludzką naturę Jezusa.

Dziś w to wspólne świętowanie uroczystości Objawienia Pańskiego włącza się wiele polskich rodzin, dorosłych i dzieci, wspólnot parafialnych, wiele organizacji społecznych, harcerskich i innych.

W to świętowanie włączyła się również wspólnota parafialna Parafii Wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu. Wszystkie dzieci, te mniejsze, jak i większe, po zakończonej Mszy św. zgromadziły się przy bożonarodzeniowej szopce, gdzie otrzymały korony, by w ten sposób publicznie manifestować wiarę i radość z przyjścia Zbawiciela na świat, bo dzisiejsza uroczystość to także światowy dzień misyjny dzieci, wprowadzony przez papieża Piusa XI, aby zachęcić dzieci do dzielenia się miłością Boga ze współczesnymi potrzebującymi na świecie.