Marcowe innowacje

Dziękuję Kierownikowi Grupy Zabezpieczenia i Sekcji Obsługi Infrastruktury oraz Panu Janowi i Panu Jarosławowi za pomoc w montażu nowych koszy przed kościołem i na parkingu za kościołem. Dziękuję również Panom elektrykom za wkopanie kabla pod oświetlenie i podłączenie nowej tablicy informacyjnej. Dziękuję również Panom z Sekcji Obsługi Infrastruktury za pomoc w montażu nowej tablicy informacyjnej.

Na nowej tablicy informacyjnej został umieszczony kod QR, dzięki któremu możemy zapoznać się z całą historią naszego kościoła i parafii.

tekst i zdjęcia: proboszcz