Spotkania wielkanocne w Garnizonie

Święta Wielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dzielenie się jajkiem podczas spotkań to jedna z polskich tradycji związanych z Wielkanocą. To akt miłości, pokazywania szacunku i wzajemnego okazywania sobie przyjaźni. Jest to także symbol wzajemnej pomocy oraz dobrych relacji między ludźmi.

Spotkania wielkanocne odbywały się również w naszej wojskowej społeczności Garnizonu Zegrze. Wprowadziły one w podniosły i refleksyjny nastrój zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego Żołnierzy i Pracowników RON tworzących Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Batalion Dowodzenia WOT, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Szkoła Podoficerska SONDA, 26. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska