Przysięga żołnierzy z SP SONDA 11.05.2024

Przysięga wojskowa to jeden z najważniejszych momentów w życiu żołnierza.
11 maja w Szkole Podoficerskiej SONDA przysięgę wojskową, którą w piątek wieczorem poprzedziła Msza święta, złożyło 9 nowych żołnierzy, którzy w dalszym ciągu będą się szkolić na podoficerów.
Jak wspomniał ks. Radosław Michnowski w homilii: „…Przysięga wojskowa jest uroczystym aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzowi zwykle przez naród. Na jej mocy żołnierze zobowiązują się do dochowania wierności Ojczyźnie i narodowi w zakresie zadań związanych z zapewnieniem państwu niepodległości i suwerenności, a społeczeństwu bezpieczeństwa i pokoju…” Mimo kameralnej uroczystości nie brakowało wzruszeń wśród żołnierzy jak i zaproszonej rodziny. Mszę św. koncelebrowali księża uczestniczący w krótkotrwałym ćwiczeniu wojskowym przygotowującym ich do promocji oficerskiej w dniu 12 maja br.
Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu kształci kandydatów na podoficerów z terytorialnej i zawodowej służby wojskowej, ale także kandydatów z cywila. Dodatkowo prowadzi szkolenia kwalifikacyjne dla tych, którzy są przygotowywani do objęcia nowego stanowiska służbowego. Prowadzi również kursy instruktorskie. Szkolenie odbywa się nie tylko w Zegrzu, ale także we wszystkich brygadach OT oraz jednostkach wojskowych wojsk operacyjnych.
Nazwa Szkoły wywodzi się od Szkoły Niższych Dowódców „Belweder” – potocznie zwanej Sondą, która została utworzona w konspiracji w czasie II wojny światowej. Szkolili się tam nie tylko żołnierze piechoty, ale także specjaliści np. łączności. Nawiązując do tych tradycji odwołujemy się do dobrych wzorców i rozwiązań, które wdrażano w modelu kształcenia niższych kadr dowódczych, czyli podoficerów AK, a także czynimy ukłon w stronę kadry zawiązującej Szkołę, a więc łącznościowców. Patronem Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu jest strzelec Włodzimierz Markowski ps. „Rybka”.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska