Odpust MB Fatimskiej 12.05.2024

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Nasz kościół nosi tytuł Matki Bożej Fatimskiej.
W 1996 roku ówczesny Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź podkreślił konieczność odbudowy świątyni i wyraził pragnienie, aby na pamiątkę nawiedzenia Diecezji Wojskowej przez figurę Matki Boskiej Fatimskiej odbudowany kościół garnizonowy nosił Jej wezwanie.
Centralnym wydarzeniem święta i odpustu związanego z tytułem naszej garnizonowej światyni była suma odpustowa, sprawowana 12 maja 2024 roku o godz. 11.00, której przewodniczył i homilię wygłosił Zastępca Biskupa Polowego – Wikariusz Generalny ks. płk Kryspin Rak, który w latach 2013 – 2016 również pełnił urząd proboszcza w naszej wojskowej parafii. Jak sam podkreślił w kazaniu: „…była to pierwsza, którą objął jako proboszcz i dlatego z wielkim sentymentem i radością tutaj przyjeżdża…” Na zakończenie Mszy Świętej Wikariusz Generalny odczytał dekret Biskupa Polowego wyznaczający ks. płk Radosława Michnowskiego na kolejną kadencję dziekana Wojska Obrony Terytorialnej. Po zakończonej procesji, odśpiewaniu Te Deum laudamus i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem parafianie udali się na festyn parafialny, gdzie w miłej atmosferze spędzili słoneczne niedzielne popołudnie. https://www.facebook.com/parafia.zegrze/videos/452570620684106
We wrześniu 1998 roku podjęto decyzję o budowie na ruinach zburzonej świątyni w Zegrzu nowego kościoła garnizonowego pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej.
29 maja 2007 r. Kościół został konsekrowany przez Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego i Abp Sławoja Leszka Głódzia, Biskupa Warszawsko-Praskiego. Abp Sławoj Leszek Głódź, który przewodniczył Mszy św., powiedział, że „dzisiejsza konsekracja jest cudem i zmartwychwstaniem tej świątyni wojskowej”.
13 maja 2009 r. Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski ustanowił Kościół Garnizonowy w Zegrzu świątynią wszystkich żołnierzy i pracowników Wojsk Łączności i Informatyki Wojska Polskiego.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska