Wręczenie sztandaru SP SONDA 01.06.2024

W dniu 01 czerwca 2024 w Zegrzu odbyły się główne uroczystości związane ze świętem Szkoły Podoficerskiej SONDA i wręczeniem sztandaru wojskowego. Samo święto zostało ono ustanowione na pamiątkę Szkoły Niższych Dowódców „Belweder” – potocznie zwanej Sondą, której początki to właśnie data 01 czerwca 1944 roku.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele garnizonowym w Zegrzu, która jest integralna częścią doniosłego wydarzenia, jakim jest wręczenie sztandaru wojskowego. Eucharystii przewodniczył i homilie wygłosił Biskup Polowy Wiesław Lechowicz w koncelebrze w proboszczem parafii a jednocześnie dziekanem WOT ks. płk. Radosławem Michnowskim. W homilii Biskup Polowy podkreślił, że uroczystość wręczenia sztandaru wojskowego to jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych wydarzeń w życiu jednostki wojskowej. Sztandar symbolizuje honor, tradycję oraz wartości, jakimi kieruje się dana jednostka. Jest symbolem tożsamości i dumy, a jego wręczenie jest momentem, który zapada w pamięć wszystkim uczestnikom. Ordynariusz diecezji polowej nawiązał również do symboliki zawartej na sztandarach wojskowych i słów: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy udali się na plac apelowy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, gdzie nastąpiła uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podoficerskiej SONDA. Modlitwę błogosławieństwa odmówił i poświecenia sztandaru dokonał Biskup Polowy Wiesław Lechowicz.

Ordynariusz diecezji polowej JE bp Wiesław LECHOWICZ, jako Honorowy Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Wojskowego dla Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu, dokonał wbicia gwoździa i wpisu do księgi pamiątkowej. Został również uhonorowany odznaką pamiątkową Szkoły Podoficerskiej SONDA, która jest wyrazem hołdu i równocześnie upamiętnia ofiarną służbę oraz wkład w walkę o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej przez czcigodnych poprzedników Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej.

Tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska