Początek wojskowej pielgrzymki przy ołtarzu Chrystusa Pana

Mszą św. sprawowaną w kościele garnizonowym pw. Św. Gabriela Archanioła w Zegrzu zainaugurowano rozpoczęcie XXVIII Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę. Zebranych w świątyni garnizonowej pielgrzymów przywitał ks. kpt. Krzysztof Ziobro, proboszcz Parafii Wojskowej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. ppłk Tomasz Paroń, dowódca pielgrzymki i dziekan Inspektoratu Wsparcia Rodzajów Sił Zbrojnych. Eucharystię koncelebrowali księża kapelani, sprawujący opiekę duchową nad pielgrzymami z Polski i z zagranicy.

Oficjalnie pielgrzymka rozpocznie się jutro o godzinie 5:30 Eucharystią sprawowaną w katedrze polowej pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka, ale już dziś pielgrzymi modlili się o bezpieczną drogę na Jasną Górę. Pątnicy modlili się także za zmarłego ks. por. Antoniego Humeniuka – pielgrzyma i proboszcza zegrzyńskiej wojskowej parafii. Na zakończenie Eucharystii ks. ppłk Tomasz Paroń przedstawił porządek dni na pielgrzymkowym szlaku. Po Eucharystii księża kapelani udali się na poczęstunek przygotowany przez wspólnotę Parafii Wojskowej w Zegrzu. Następnie pielgrzymi udali się na zasłużony wypoczynek, aby jutro wcześnie rano wyruszyć na pielgrzymi szlak. W pielgrzymce bierze udział 500 żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej  oraz grupa 80 żołnierzy zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Słowacji, Litwy i Chorwacji.