Uroczystości w Żaganiu 08.09.2023

Wręczenie sztandaru to najważniejsze wydarzenie w historii każdej jednostki wojskowej. Jego nadanie jest wyróżnieniem i nobilitacją. Sztandar jest darem serca i symbolem więzi ze społeczeństwem, tradycji, męstwa oraz wierności wojskowej przysiędze. Reprezentuje najważniejsze wartości za które w walce o wolność i niepodległość umierali nasi przodkowie. Sztandar to nie tylko wspaniałe wydarzenie i powód do dumy, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie
Dnia 08.09.2023 w Żagańskim Pałacu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Koła nr 3 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Żaganiu. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych odegrano hymn państwowy, po którym Prezes ZŻWP płk rez. Mieczysław Kupczyk powitał uczestników uroczystości.
Po odczytaniu Aktu Ufundowania Sztandaru podpisanego przez Henryka Janowicza – przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru nastąpiło wbicie gwoździ honorowych. Jako pierwsi dostąpili zaszczytu rodzice chrzestni sztandaru Teresa Koszal – córka Józefa, dowódcy czołgu w 1. Korpusie Pancernym WP, który zginął 20 kwietnia pod Gross Dubrau oraz płk mgr inż. Eugeniusz Praczuk, Prezes Klubu Kombatanta 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP – dowódca plutonu łączności 4. Brygady Pancernej, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Następnie poproszono fundatorów i wyróżnionych gości o wbicie gwoździ pamiątkowych wg kolejności mocowania na drzewcu.
Poświęcenia sztandaru dokonał ks. kan. płk Radosław Michnowski – dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej z Zegrza. Gen. bryg. Aleksander Bortnowski odczytał Akt Nadania Sztandaru. Poczet zaprezentował nowy sztandar uczestnikom uroczystości. Na zakończenie wręczono okolicznościowe miniatury sztandaru, wyróżnienia i odznaczenia. Główną uroczystość zakończyło pamiątkowe zdjęcie.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska