święto św. Błażeja 03.02.2024

Tuż po święcie Matki Boskiej Gromnicznej, 03 lutego, w Kościele obchodzi się wspomnienie świętego Błażeja. Już od wczesnego średniowiecza znany jest jako orędownik i patron chorych, zwłaszcza na choroby gardła. Z tego powodu w dniu jego święta w kościołach święci się jabłka i świece.
Na zakończenie Mszy św. ksiądz proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu pobłogosławił wiernych słowami: „Za pośrednictwem św. Błażeja niech cię Pan ustrzeże przed chorobami gardła i wszelkim złem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen” oraz poczęstował ich jabłkami. Tak więc nie ma żadnej magii w tym obrzędzie, bo nie dotyk ma moc uzdrawiania, czy zjedzenie jabłka. Jest on jedynie zewnętrznym znakiem naszej wewnętrznej ufności we wstawiennictwo św. Błażeja.
Zarówno osoba jak i życie św. Błażeja osnute są legendami. Żywy kult przez wieki, jaki odbierał na Wschodzie i Zachodzie, świadczy o historyczności jego postaci i męczeńskiej śmierci.
Według tradycji św. Błażej przyszedł na świat w Cezarei Kapadockiej (dzisiejsza Turcja). Początkowo pracował jako lekarz, jednak zrezygnował ze swojego zawodu i udał się na pustynię, aby tam być bliżej Boga poprzez modlitwę i umartwienia.
Po śmierci biskupa Sebasty w Armenii (dzisiejsze Sivas w Turcji) miejscowe duchowieństwo, jak i wierni świeccy zwrócili uwagę na osobę św. Błażeja, wybierając go na swojego pasterza. W tym czasie na Wschodzie panował Licyniusz (306-323), pragnący zniszczyć chrześcijaństwo.
Z tego powodu wzniecił on krwawe prześladowanie. Św. Błażej schronił się wówczas do jednej z pieczar górskich i stamtąd nadal kierował swoją diecezją. Doniesiono jednak władzom o miejscu przebywania biskupa Błażeja. Aresztowano go i umieszczono w więzieniu, gdzie umacniał w wierze swoich współwięźniów.
W więzieniu także uzdrowił w sposób cudowny syna pewnej kobiety, któremu ość przebiła gardło i groziło to uduszeniem. Gdy daremne stały się namowy i groźby kierowane do uwięzionego św. Błażeja wobec jego niezłomności w wierze, poddano go okrutnym torturom i w końcu ścięto bohaterskiego biskupa mieczem.
Lud widział w św. Błażeju opiekuna zwierząt domowych, czcił go jako patrona od chorób gardła i krwotoków. Jako swego patrona obrali św. Błażeja gręplarze i kamieniarze. Św. Błażej jest także patronem miasta Dubrownik w Chorwacji.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska