Inauguracja Ośrodka Reprezentacyjnego WOT

W czwartek 1 lutego 2024r odbyła się inauguracyjna zbiórka z okazji otwarcia Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. Imprezę w sali koncertowej Urzędu Miejskiego uświetnił wspólny koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” i Orkiestry Reprezentacyjnej WOT.
Sformowanie Ośrodka Reprezentacyjnego WOT, w skład którego wchodzą Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna było niezbędne do zabezpieczenia rosnących potrzeb szkoleniowych i reprezentacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Decyzję o utworzeniu ośrodka podpisał we wrześniu 2023 roku ówczesny wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.
Zasadniczą działalnością ośrodka będzie szkolenie ogólnowojskowe, z regulaminów, musztry, ceremoniału wojskowego, szkolenie muzyczne oraz realizacja dodatkowych zadań związanych z utrzymaniem gotowości mobilizacyjnej i bojowej, jak również gotowości kryzysowej.
Ośrodek Wojsk Obrony Terytorialnej to przede wszystkim jednostka wojskowa, która zajmuje się zabezpieczeniem uroczystości państwowych ,wojskowych i religijnych zgodnie z ceremoniałem wojskowym oraz zabezpieczeniem przedsięwzięć promujących Wojska OT. Jest to jednostka o zasięgu centralnym, czyli coś co swoją działalnością obejmuje obszar całego kraju.
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej powstała pod koniec 2022 roku. – Pomimo swojego krótkiego okresu funkcjonowania prężnie się rozwija. Jest rozpoznawalną marką tutaj w subregionie Mazowsza oraz na terenie całego kraju.
Wśród zaproszonych gości byli min parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, biskup radomski Marek Solarczyk oraz Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. płk Radosław Michnowski.
Docelowo ośrodek będzie się mieścił w budynku po Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 przy ulicy Siennej.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska