VI Niedziela Zwykła 11.02.2024

W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne [Czytaj dalej...]

V Niedziela Zwykła 04.02.2024

Dziś piąta niedziela w ciągu w roku kościelnego. Dobry Bóg gromadzi nas na Świętej Wieczerzy, aby karmić słowem i Ciałem Chrystusa. W ten sposób umacnia nas na drodze naszych codziennych zmagań. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:00 spotkanie dzieci i ich Rodziców przygotowujących się do I Komunii [Czytaj dalej...]